0

ABOUT US


Divana 

     จากปี 2001 ที่ “ดีวานา”หรือ divana ก้าวสู่ธุรกิจ wellness industry ด้วยการเปิดธุรกิจสปา (ระดับพรีเมี่ยม) สาขาแรกบนถนนอโศก กรุงเทพฯ และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง 


     จนก้าวสู้ปี 2021 โลกยุคปัจจุบันที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้เป้าหมายของเรายิ่งชัดเจนขึ้นในเรื่อง สุขภาพและความสุข โดยมีเป้าหมายว่า ดีวานาจะดูแลสุขภาพให้กับคนไทยในทุกระดับแบบ everyday, everytime หรือตลอด 24 ชั่วโมงในทุก ๆ วัน


Urban Forest


     การเป็นอยู่ในทุกๆวัน เราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่เรามีทั้งคนรอบข้าง 

และสิ่งต่างๆที่เราอยากจะใส่ใจ เราจึงอยากทำให้การ "อยู่" เป็นเรื่องที่ดี

สำหรับทุกคน 


     จากประสบการณ์ชีวิตของ "นุ่น ศิรพันธ์" ที่ได้พบเจอกับทางเลือก

ในการใส่ใจสิ่งต่างๆซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ เราจึงเป็นหนึ่งในช่องทาง 

ที่อยากทำให้ทุกคน สามารถอยู่ดี แลกเปลี่ยน และหมุนเวียนสิ่งดีๆ ต่อไป

ผ่านสินค้าภายในบ้าน ที่ใส่ใจผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

Divana Urban Forest


    ด้วยเป้าหมายของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อความยั่งยืนให้แก่ผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

ทาง divana จึงจับมือกับ คุณนุ่น ศิรพันธ์ ในการผลิตสินค้าสำหรับการอยู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนได้มีทางเลือกในการ "อยู่ดี ไปด้วยกัน" 

ภายใต้คอนเซ็ปต์การเอาใจใส่ผู้ใช้ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

แลกเปลี่ยน (กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน)

หมุนเวียน สิ่งดีๆคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปรับสมดุลในการใช้ทรัพยากร